Z Jadrnico okoli Istre: Terenski dnevnik Mirka Bogića

Legenda slovenskega jadralstva, pokojni Mirko Bogič, je davnega leta 1951 pisal jadralski dnevnik, ki nam ga je v objavo zaupala njegova zvesta sopotnica, Savina Gorišek. Zanimivo branje tudi za tiste, ki nimamo ravno veliko mornarske krvi v žilah. Download: Z Jadrnico okoli Istre: Terenski dnevnik Mirka Bogića

Closing the loop: building circular skills on the entire value chain for Circular Economy

We made promotional video for Clocks project.The project aims to develop new proficiencies and skills suitable to support the transition from a linear to a circular economy. It was initiated by an international consortium of 7 partners (three universities, 2 research institutions and 2 companies), which fully complying with the Knowledge Triangle Integration (education, innovation... Continue Reading →

Reprezentacija gospodinjskega dela, dvojnega bremena in materinstva v (vizualni) antropologiji in etnografskem filmu

Članek se ukvarja z reprezentacijo gospodinjskega dela, dvojnega bremena in materinstva v (vizualni) antropologiji in etnografskem filmu, in sicer z analizo teoretičnih prispevkov in obravnavo izbranih etnografskih filmov, ki neposredno naslavljajo žensko vlogo v gospodinjstvu, materinstvo in skrbstveno nego ter usklajevanje gospodinjskega dela s plačanim delom (t. i. dvojno breme) oz. z drugimi člani gospodinjstva.... Continue Reading →

(Ne)občutenje mesta: Spremembe skopskega vsakdanjika pod vplivom projekta Skopje 2014

Prispevek se osredinja na spremembe krajev srečevanja in procesov prostorjenja makedonske prestolnice Skopje, ki jih avtorica pripisuje arhitekturnemu in političnemu projektu Skopje 2014. Ta je nepovratno spremenil tako videz mesta kot tudi raznovrstne (ne)identifikacije z njim. Prispevek obravnava vprašanje, kako ljudje doživljajo, kako bivajo in kako čutijo svoj kraj bivanja v primerjavi s preteklostjo in... Continue Reading →

Okolje in živali: Delo antropologov / Environment and animals: The work of anthropologists

Vse bolj se zavedamo prepletenosti življenja ljudi, živali in okolja. Film predstavlja, kako antropologi_nje vključujejo perspektivo živali in razmerja med ljudmi, živalmi in okoljem pri delu v nevladnih organizacijah, v krajinskih parkih, pri pašni živinoreji, pridelavi hrane in v raziskavah. Kako etnološko oziroma antropološko znanje in pristopi posameznikom_cam koristijo pri njihovem delu? V filmu nastopajo:... Continue Reading →

Tradicije reje lipicancev / Lipizzan horse breeding traditions UNESCO

Na sedemnajstem zasedanju Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine v Maroku, je bila l. 2022 večnacionalna nominacija Tradicije reje lipicancev vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nominacijski film o tradicionalni reji lipicancev v Evropi je nastal v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Lipizzan horse breeding traditions were inscribed on the... Continue Reading →

The Coexistence of Transhumance Shepherding Practices and Tourism on Bjelašnica Mountain in Bosnia and Herzegovina

The chapter is part of a book at Berghahn books: GRAZING COMMUNITIES: Pastoralism on the Move and Biocultural Heritage Frictions (2022) Edited by Letizia BindiForeword by Tim IngoldAfterword by Cyril Isnard. Abstract / Povzetek: In the last 50 years, transhumant sheepherding on Bjelašnica mountain in the Federation of Bosnia and Herzegovina has undergone a major... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑