Čevljar Toni / Shoemaker Toni

V sklopu fotografiranja ilirskobistriških obrtnikov je bil v objektiv ujet tudi čevljar Toni (Ivica Jantović) na Bazoviški ulici 6. Kot mlad fant je s čolnom prebegnil iz otoka Lošinj v Italijo. V primeru, da bi ga italijanska policija ujela, bi bil nemudoma vrnjen takratnim jugoslovanskim oblastem. S tem v mislih je nadaljeval svojo pot proti Franciji, kjer se je priključil Francoski tujski legiji ter bil na številnih misijah v Alžiriji. Po dveh letih služenja vojske se je preselil v Nico, kjer je kot receptor delal v enem od tamkajšnjih hotelov. Leta 1976 se je vrnil v Jugoslavijo, kjer je vse do leta 1996 živel v Opatiji. Ko je v Ilirski Bistrici leta 1996 umrl lokalni čevljar, so domačini povabili Jantovića, da prevzame obrt prejšnjega čevljarja. Povabilo je sprejel in nadaljeval čevljarsko obrt vse do leta 2015, ko je zbolel. Umrl je leto in pol kasneje kot zadnji čevljar v Ilirski Bistrici.


Another important craftsman in Ilirska Bistrica is shoemaker Toni (Ivica Jantović) on the Bazoviška street 6. As a young boy he ran away with a small boat from island Lošinj to Italy. If Italian police have caught him, he would be immediately turned over to Yugoslavian authorities. Baring this in mind, he continued his journey to France, where he joined the French Foreign Legion for which he fought on several missions in Algeria. After two years in the army, he moved to Nice where he was working as a hotel receptionist. Between 1976 and 1996 he was working and living in Opatia (small town close to Rijeka). When in 1996 a local shoemaker from Ilirska Bistrica passed away, the locals asked Jantović to come and work in Ilirska Bistrica. He accepted the invitation and worked as a shoemaker in his shop until 2015. He passed away in 2017 as the last shoemaker in Ilirska Bistrica. 

Poto: Žiga Gorišek

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: