Kapitan in njegov Petek / Captain and his Friday

Kapitan je Mirko Bogić (15.7.1916 – 28.7.2016), starosta in začetnik jadralstva na Slovenskem, Petek pa je njegova sopotnica Savina Gorišek. Spoznala sta se kot geografa, ko sta bila oba že v drugi polovici svojega življenja, s čimer sta se njuni življenjski poti močno spremenili. Skupaj sta jadrala skoraj do Mirkovega 100 leta. Etnografski film skuša gledalca popeljati skozi njun vsakdanjik v Piranu, kjer živita v prostorih Jadralnega kluba Ljubljana. Skozi njuno interakcijo, predvsem pa jadranje nam pokažeta, da starost ni ovira za aktivno, ljubezni polno življenje, ki ga zaznamujejo morje, medsebojna bližina ter skromnost.

Kamera, montaža: Manca Filak, Žiga Gorišek

Podpora: AVL ISN ZRC SAZU, Oddelek za Etnologijo in kulturno antropologijo, UL


Captain is Mirko Bogić (15.7.1916 – 28.7.2016), doyen and pioneer of sailing in Slovenia and Friday is his companion, Savina Gorišek. They have met as geographers, when they were both already in second part of their lives. Today Mirko at 97 and Savina at 84 years still sail in Piran Bay (Adriatic Sea). They “have been floating” together for more than 40 years. This Ethnographic film takes the viewer through their daily routine in Piran where they are situated in the property of Sailing Club Ljubljana. Through their interaction, especially sailing they demonstrate that age is not an obstacle for an active life, full of love, determined by the sea, human closeness and modesty.

Camera, edit: Manca Filak, Žiga Gorišek

Support: AVL ISN ZRC SAZU, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, UL

Festivali / Festivals

  • Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2014),
  • Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2014),
  • Ethnographic Film Festival Kratovo (MK, 2013).

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: