Lukomir, moj dom / Lukomir, my home

Lukomir je najvišje ležeča vas (1472 m nadmorske višine) v Federaciji Bosne in Hercegovine, nahaja se na južnih pobočjih planinskega masiva Bjelašnice. Kljub odseljevanju prebivalstva in porastu turistične dejavnosti v zadnjih desetletjih transhumantno pašništvo ostaja ena glavnih gospodarskih panog bjelašniških vasi. V Lukomirju je v poletnem času naseljenih 22 hiš. Življenje prebivalcev je zaznamovano s transhumanco in sezonsko selitvijo družin in njihovih čred ovac.

V grobem bi lahko življenje vaščanov razdelili na poletno življenje na Bjelašnici in zimsko obdobje v nižje ležečih naseljih v okolici Sarajeva, kot so Hadžići, Iliđa, Tarčin, Pazarić itn. Poletni del leta je zaznamovan s planinsko pašo ovac, pripravo sena in različnimi delovnimi opravili, ki prebivalcem Lukomirja omogočajo preživetje skozi celo leto. Vse do leta 2010 so vaščani ostajali na Lukomirju tudi pozimi.

Lukomir je ena redkih vasi na Bjelašnici, ki med jugoslovansko vojno v 90. letih ni bila požgana in je zato ohranila tradicionalno arhitekturo in videz. To je danes njena glavna znamenitost, ki spodbuja vedno večji obisk zunanjih obiskovalcev. V turistični ponudbi se Lukomir predstavlja kot idilična vasica nad kanjonom Rakitnica, kot ena najbolj avtentičnih in nedotaknjenih vasi v Bosni in Hercegovini. Celotno območje je priljubljeno tudi med pohodniki in v zimski sezoni med smučarji.

Lukomir, moj dom je etnografski film, ki je nastajal od aprila 2014 do maja 2017, in sicer kot vizualna etnografija vsakdanjega življenja starejšega para, Ismeta in Tidže Čomor, s katerima sta avtorja filma živela v različnih obdobjih oz. letnih časih. Spremljata ju pri večini delovnih opravil na Lukomirju in v Hadžićih, ki zaznamujejo njun vsakdan, kot tudi pri spustu ovac v dolino in ponovni vrnitvi na Lukomir.

Kamera, montaža, scenarij: Manca Filak, Žiga Gorišek
Svetovanje: Jan Turk, Miha Peče
Tehnična podpora: AVL, ISN ZRC SAZU

Snemanje v letu 2014 je potekalo v okviru izmenjave in štipendije Baisleus Mundus.


Lukomir is the village with the highest altitude (1472 m above sea level) in the Federation of Bosnia and Herzegovina. It is located on the southern slopes of the mountain massif Bjelašnica. Despite the outward migration of the population and the increase in tourism in the last decades the transhumant pastoralism remains one of the main economies in the villages of Bjelašnica. In the summer, 22 houses are populated in Lukomir.

Transhumance and seasonal migration of families and their flocks of sheep characterize the life of their residents. The life of the villagers could roughly be divided into a summer life on Bjelašnica and a winter season in lower settlements in the vicinity of Sarajevo, such as Hadžići, Iliđa, Tarčin, Pazarić, etc. The summer season consists of bringing sheep to mountain pastures, drying hay and diverse chores that secure the inhabitants of Lukomir their living throughout the entire year. Up until 2010 the villagers stayed in Lukomir even during winter.

Lukomir is one of the few villages on Bjelašnica that was not burnt down during the Yugoslav War in the 1990s, therefore it has maintained its traditional architecture and appearance. Today, this is its main attraction that brings in growing numbers of outside visitors. In tourism, Lukomir is painted as a picturesque village above the Rakitnica Canyon, one of the most authentic and unspoilt villages in Bosnia and Herzegovina. The entire area is popular among hikers as well as among skiers in the winter season.

Lukomir, My Home is an ethnographic film that was in the making from April 2014 until May 2017. It portrays a visual ethnography of an older couple’s everyday life. The authors of the film lived with Ismet and Tidža in different periods and seasons. They accompany the couple while they carry out most of their everyday chores in Lukomir and Hadžići as well as when they release the sheep into the valley and when they return to Lukomir.

Camera, edit, script: Manca Filak, Žiga Gorišek
Professional support: Jan Turk, Miha Peče
Technical support: AVL, ISN ZRC SAZU

Filming in 2014 took place during Basileus Mundus scholarship.

Festivali / Festivals

 • Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2018),
 • SEFF International Ethnographic Film Festival (CRO, 2018),
 • NAFA Nordic Anthropological Film Association (ROM, 2018),
 • Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (USA, 2018),
 • European Association of Social Anthropologists (Biennial Conference: Staying, Moving, Settling) (SWE, 2018),
 • International festival of ethnological film (SRB, 2018),
 • Kratovo ethnographic film festival (MK, 2018),
 • Festival Gorniškega filma (SI, 2019),
 • World Film Festival (EST, 2019),
 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF): Track Changes: Reflecting on a Transforming World (ES, 2019),
 • 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA) (PORT, 2019),
 • ETNOFF (MK, 2019),
 • Kathmandu Mountain Film Festival (NEPAL, 2019),
 • German International Film Festival GIEFF (GER, 2020) – Manfred Krüger Student Award,
 • Golden Tree International Documentary Film Festival (Bejing – Paris 2021)

Omembe in recenzije / News & Reviews

 • 13. FESTIVAL GORNIŠKEGA FILMA (od 11:40 naprej / from 11:40min on) – Oddaja Gremo v Kino! (RTV SLO)
 • Lukomir: kjer tradicionalno pašništvo sreča turizem – Delo
 • Etnografski film Lukomir, moj dom – Nočni obisk, Radio Slovenija
 • Pastirstvo skozi oko kamere: Svet brez hitenja in hotenja – NeDelo
 • Živeti (in snemati) v gorskem svetu – ZRCalnik
 • Živeti v gorskem svetu: Dnevi etnografskega filma se zažirajo v višave – RTV.slo MMC
 • NaGlas!: Film o tradicionalnem načinu življenja na najvišje ležeči vasici v Bosni in Hercegovini – RTV.slo MMC
 • Manfred Krüger Student Award – GIEFF,
 • GRAZING COMMUNITIES: Pastoralism on the Move and Biocultural Heritage Frictions – Berghahn Books,
 • Manca Filak: Mlada raziskovalka ZRC SAZU – Radio Študent.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: