MLADA NADA / Young Hopefuls

Dokumentarni film MLADA NADA prikazuje petdeset let razvoja Mladinskega kluba Nade Žagar, enega izmed najstarejših mladinskih klubov v Sloveniji, ki je v svojem pol stoletnem delovanju prerasel iz lokalnega kluba v prizorišče svetovnega glasbenega dogajanja. Tudi film v tej maniri prehaja iz specifično lokalnega razumevanja prostora do širšega pogleda in analize pomembnosti tovrstnih samoniklih in alternativnih prizorišč v Sloveniji. Mladinski klub Nade Žagar (MKNŽ) s svojim neumornim delovanjem kljubuje času in spremembam v družbi ter skrbi za ohranjanje kreativnega in zdravega okolja za mlade, tako v Ilirski Bistrici kot tudi drugje.

Scenarij, režija, kamera, montaža: Manca Filak, Žiga Gorišek
Barvna korekcija: Marko Vidmar
Strokovna in tehnična podpora: AVL ISN ZRC SAZU

Produkcija Sokolski dom in Ethnocinema production


Documentary film Young Hopefuls talks about one of the oldest clubs in Slovenia, Nada Žagar Youth Club (MKNŽ) from Ilirska Bistrica that is celebrating its 50 years anniversary. Through the years, MKNŽ has grown from a local club to be a main spot for world music scene. The film tries to understand specific local environment as well as the importance of similar self-organized and alternative places in Slovenia. With its tireless activity, MKNŽ it is still resisting time and changes in the society and is keeping a healthy and creative environment for the young generations further one.

Script, camera, edit: Manca Filak, Žiga Gorišek
Color correction: Marko Vidmar
Professional and technical support: AVL ISN ZRC SAZU

Festivali / Festivals

  • Grossmannov festival fantastičnega filma in vina / Grossmann fantastic film and wine festival, 14.7.2016 (Ljutomer, SI),
  • DOKUDOC festival dokumentarnega filma / DOKUDOC documentary film festival, 9.9.2016 (Maribor, SI),
  • Festival neodvisnega filma / Festival of independent film, 26.11.2016 (Ljubljana, SI),
  • DORF festival dokumentarnega rock filma / DORF music documentary festival, 25.8.2017 (Vinkovci, CRO),
  • Jamnarkult festival, 24.8.2018 (Motavun, SI) / Main Jury and Audience award for the best film

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: