Varno plezanje / Safe Climbing

Izobraževalni videi v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo (SGLŠ) iz Postojne, ki je skupaj z Islandci, Danci in Švedi sodelovala pri Erasmus + projektu imenovanem Safe climbing. Nastalo je šest izobraževalnih videov, ki so bili vključeni v učbenik za poučevanje arboristike v srednjih šolah na univerzitetni ravni.  

Pregled opreme / Gear Inspection

Obrezovanje listavca / Tree Pruning

Plezanje in podiranje iglavca / Climbing and cutting down a pinetree

Tehnika plezanja po enojni vrvi / SRT – Single rope technique

Tehnika plezanja z dvojno vrvjo / DRT – Double rope technique

O projektu / About the project

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: