Okolje in živali: Delo antropologov / Environment and animals: The work of anthropologists

Vse bolj se zavedamo prepletenosti življenja ljudi, živali in okolja. Film predstavlja, kako antropologi_nje vključujejo perspektivo živali in razmerja med ljudmi, živalmi in okoljem pri delu v nevladnih organizacijah, v krajinskih parkih, pri pašni živinoreji, pridelavi hrane in v raziskavah. Kako etnološko oziroma antropološko znanje in pristopi posameznikom_cam koristijo pri njihovem delu?

V filmu nastopajo:
Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj),
Miha Kozoroga (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL),
Darja Kranjc (park Škocjanske Jame),
Špela Lozej Ledinek (Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC-SAZU) in
Lucija Gartner (Turistična kmetija Gartner).

Scenarij:
Ana Sarah Lunaček Brumen
Mateja Habinc
Žiga Gorišek

Režija, snemanje, montaža:
Žiga Gorišek

Film je nastal v okviru Noči raziskovalcev 2022 ‘Humanistika to si ti!’ na Univerzi v Ljubljani.

The film presents the work of anthropologists in various organizations, regional and natural parks, animal breeding, food production and research. It shows how anthropologists incorporate the perspective of animals and the relationship between animals, people and the environment into their work.

In the film we see Živa Kavka Gobbo (NVO Focus), Miha Kozorog (FF UL), Darja Kranjc (Škocjan Cave park), Špela Ledinek Lozej (ZRC SAZU) and Lucija Gartner (Turistic farm Gartner in Laz).

Script:
Ana Sarah Lunaček Brumen
Mateja Habinc
Žiga Gorišek

Camera, edit:
Žiga Gorišek

Archival footage:
Park Škocjanske jame
Društvo Focus

Production:
Ethnocinema production

Film is part of the project: Noč raziskovalcev 2022 ‘Humanistika to si ti!’ at University of Ljubljana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: