Pogovori z raziskovalci / Conversations with researchers

Kamera, montaža, scenarij, režija: Manca Filak; AVL, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU.
Svetovanje: Jaka Repič, Sarah Lunaček, Oddelek za Etnologijo in kulturno antropologijo.

Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 818237.
//
This European Researchers Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818237.

Kratki pogovori z etnologi, antropologi in folkloristi

Borut Telban o dolgoletnih etnografskih raziskavah na Papua Novi Gvineji, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU.

Dan Podjed o prepletu antropologije in tehnologije in o poteh antropologa, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU.

Rajko Muršič o prepletu antropologije in glasbe, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL.

Uršula Lipovec Čebron o prepletu aktivizma in antropologije in prepletu magijskih verovanj in zdravstvenega sistema, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL.

Mirjam Mencej o razvoju folkloristike in o tem kaj se skriva izza zgodb in povedk, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL.

Nataša Gregorič Bon o etnografskem raziskovanju v Albaniji, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: