O naju / About us

Manca Filak in Žiga Gorišek sta aktivna na področju vizualne antropologije od l. 2011. Uspešno sta zaključila magistrski študij Etnologije in kulturne antropologije na Univerzi v Ljubljani, Žiga na temo transhumantnega pašništva in turizma v BiH (Dekanova nagrada l. 2018), Manca pa na temo arhitekturnega in političnega projekta Skopje 2014 v Makedoniji (Prešernova nagrada l. 2017). Njuni filmi, predstavljeni pod imenom ETHNOCINEMA PRODUCTION, so bili predvajani na številnih mednarodnih filmskih festivalih po Evropi.

Manca Filak je etnologinja in kulturna antropologinja, ki je za svojo magistrsko nalogo na temo arhitekturnega in političnega projekta Skopje 2014 v Makedoniji prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstveno raziskovalnega centra ZRC SAZU, kjer je del Avdio Vizualnega Laboratorija. Je avtorica več etnografskih in dokumentarnih filmov, ki so gostovali na različnih filmskih festivalih po Evropi. Sodeluje pri organizaciji festivala Dnevi etnografskega filma in predava na Poletni šoli vizualne etnografije. 

Žiga Gorišek je etnolog in kulturni antropolog, fotograf in avtor več etnografskih in dokumentarnih filmov, ki so bili predvajani na številnih domačih in tujih mednarodnih festivalih. Strast do gora in visokogorskih kultur ga je spodbudila, da se je med študijem pogosto posvečal preučevanju in dokumentiranju transhumantnih praks pašništva. Za magistrsko nalogo na temo transhumantnega pašništva in turizma v BiH  je l. 2018 prejel Dekanovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Deluje kot neodvisni ustvarjalec na različnih filmskih projektih.

 • Puš Bura: Kakšno se vam zdi življenje v Ilirski Bistrici 1996 – 2011? 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2012), Jamnarkult Motavun (SI, 2012).
 • Odnesel te bom na morje (2012): 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2013), Asterfest International Film Festival Strumica (MK, 2013) – druga nagrada, SREBRNA podkev
  del stalne razstave Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta v Slovenskem etnografskem muzeju (Ljubljana).
 • Kapitan in njegov Petek (2013): 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2014), Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2014), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2013).
 • Zvonko in Ivanka (2015): 
  Etnofilm Festival Rovinj (HR, 2016) – POSEBNA OMEMBA, Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2016), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2016), Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2017), Sguardi sui territori: Antropologia visuale ed ecomusei – Gemona del Friuli (IT, 2017).
 • MLADA NADA (2016): 
  Grossmanov festival fantastičnega filma in vina Ljutomer (SI, 2016), DOKUDOC Mednarodni festival dokumentarnega filma Maribor (SI, 2016), Festival neodvisnega filma Ljubljana (SI, 2016), DORF Documentary festival of rock film Vinkovci (CRO, 2017), Jamnarkult Motavun (SI, 2018) – GLAVNA NAGRADA PUBLIKE IN ŽIRIJO.
 • Заграбване на земята / Land Grabbing / Kraja zemlje (2017): 
  Sjón International Film Festival Copenhagen (Denmark, 2018), International conference ORGANIC FARMING IN BULGARIA: MORE INNOVATIONS FOR BETTER RESULTS (Bulgaria, 2018), Sofia Biting Docs (Bulgaria, 2019).
 • Lukomir, moj dom (2018) 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2018), SEFF International Ethnographic Film Festival (CRO, 2018), NAFA Nordic Anthropological Film Association (ROM, 2018), Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (USA, 2018), European Association of Social Anthropologists (Biennial Conference: Staying, Moving, Settling) (SWE, 2018), International festival of ethnological film (SRB, 2018), Kratovo ethnographic film festival (MK, 2018), FGF – Festival gorniškega filma (SI, 2019), World Film Festival (EST, 2019), International Society for Ethnology and Folklore (Track Changes: Reflecting on a Transforming World) (ES, 2019); 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA) (PORT, 2019); ETNOFF (MK, 2019), Kathmandu Mountain Film Festival (NEPAL, 2019), GIEFF (GER, 2020) – NAGRADA MANFREDA KRUGERJA ZA ŠTUDENTSKI FILM.
 • Tobačni spomini / Tobacco memories (2020)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2021), Rising Gardens Film Festival (Asia 2021).
Us
Foto: Tiia Grøn

Manca Filak and Žiga Gorišek are active in the field of visual anthropology since 2011. They both finished postgraduate study of Ethnology and cultural anthropology at the University of Ljubljana, Slovenia. Their films were screened at various ethnographic and documentary film festivals around Europe. Their work is presented under the name ETHNOCINEMA PRODUCTION.

Manca Filak is an ethnologist and cultural anthropologist. Her first ethnographic film I Will Carry You to the Sea Side (2012) received the international film award Silver Horseshoe (Asterfest, Macedonia). She is one of the organizers of the Days of Ethnographic Film festival and a lecturer at the Summer School of Visual Ethnography.

Žiga Gorišek is an ethnologist and cultural anthropologist, photographer and filmmaker. His passion for mountains and high mountain cultures prompted him to devote his time as a student to studying and documenting transhumant pastoralism.

Filmography, screenings and awards:

 • Puš Bura: Kakšno se vam zdi življenje v Ilirski Bistrici 1996 – 2011? / Wind of change: What do you think about life in Ilirska Bistrica (Slovenia) 1996–2011? (2011)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2012), Jamnarkult Motavun (SI, 2012).
 • Odnesel te bom na morje / I will carry you to the sea side (2012): 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2013), Asterfest International Film Festival Strumica (MK, 2013) – Second prize SILVER horseshoe; 
  part of permanent exhibition I, we and others: Images of my world in Slovene Ethnographic museum (Ljubljana).
 • Kapitan in njegov Petek / Captain and His Friday (2013): 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2014), Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2014), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2013).
 • Zvonko in Ivanka / Zvonko and Ivanka (2015): 
  Etnofilm Festival Rovinj (HR, 2016) – SPECIAL MENTION, Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2016), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2016), Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2017), Sguardi sui territori: Antropologia visuale ed ecomusei – Gemona del Friuli (IT, 2017).
 • MLADA NADA / Young Hopefuls (2016): 
  Grossman Fantastic Film and Wine Festival Ljutomer (SI, 2016), DOKUDOC International Documentary Film Festival Maribor (SI, 2016), Festival of independent film Ljubljana (SI, 2016), DORF Documentary festival of rock film Vinkovci (CRO, 2017), Jamnarkult Motavun (SI, 2018) – MAIN JURY & AUDIENCE AWARD.
 • Заграбване на земята / Land Grabbing (2017): 
  Sjón International Film Festival Copenhagen (Denmark, 2018),  International conference ORGANIC FARMING IN BULGARIA: MORE INNOVATIONS FOR BETTER RESULTS (Bulgaria, 2018), Sofia Biting Docs (Bulgaria, 2019).
 • Lukomir, moj dom / Lukomir, my home (2018) 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2018), SEFF International Ethnographic Film Festival (CRO, 2018), NAFA Nordic Anthropological Film Association (ROM, 2018), Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (USA, 2018), European Association of Social Anthropologists (Biennial Conference: Staying, Moving, Settling) (SWE, 2018), International festival of ethnological film (SRB, 2018), Kratovo ethnographic film festival (MK, 2018), FGF – Festival gorniškega filma (SI, 2019), World Film Festival (EST, 2019), International Society for Ethnology and Folklore (Track Changes: Reflecting on a Transforming World) (ES, 2019); 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA) (PORT, 2019); ETNOFF (MK, 2019), Kathmandu Mountain Film Festival (NEPAL, 2019), GIEFF (GER, 2020) – MANFRED KRUGER STUDENT AWARD.
 • Tobačni spomini / Tobacco memories (2020)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2021), Rising Gardens Film Festival (Asia 2021).