O naju / About us

Foto: Tiia Grøn

Manca Filak in Žiga Gorišek sta aktivna na področju vizualne antropologije od l. 2011. Uspešno sta zaključila magistrski študij Etnologije in kulturne antropologije na Univerzi v Ljubljani, Žiga na temo transhumantnega pašništva in turizma v BiH (Dekanova nagrada l. 2018), Manca pa na temo arhitekturnega in političnega projekta Skopje 2014 v Makedoniji (Prešernova nagrada l. 2017). Njuni filmi, predstavljeni pod imenom ETHNOCINEMA PRODUCTION, so bili predvajani na številnih mednarodnih filmskih festivalih po Evropi.


Manca Filak je etnologinja in kulturna antropologinja, ki je za svojo magistrsko nalogo na temo arhitekturnega in političnega projekta Skopje 2014 v Makedoniji prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstveno raziskovalnega centra ZRC SAZU, kjer je del Avdio Vizualnega Laboratorija. Je avtorica več etnografskih in dokumentarnih filmov, ki so gostovali na različnih filmskih festivalih po Evropi. Sodeluje pri organizaciji festivala Dnevi etnografskega filma in predava na Poletni šoli vizualne etnografije. 

Žiga Gorišek je etnolog in kulturni antropolog, fotograf in avtor več etnografskih in dokumentarnih filmov, ki so bili predvajani na številnih domačih in tujih mednarodnih festivalih. Strast do gora in visokogorskih kultur ga je spodbudila, da se je med študijem pogosto posvečal preučevanju in dokumentiranju transhumantnih praks pašništva. Za magistrsko nalogo na temo transhumantnega pašništva in turizma v BiH  je l. 2018 prejel Dekanovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Deluje kot neodvisni ustvarjalec na različnih filmskih projektih.


Filmografija, nagrade:

 • Puš Bura: Kakšno se vam zdi življenje v Ilirski Bistrici 1996 – 2011? 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2012), Jamnarkult Motavun (SI, 2012).
 • Odnesel te bom na morje (2012): 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2013), Asterfest International Film Festival Strumica (MK, 2013) – DRUGA NAGRADA SREBRNA PODKEV
  del stalne razstave Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta v Slovenskem etnografskem muzeju (Ljubljana).
 • Kapitan in njegov Petek (2013): 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2014), Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2014), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2013).
 • Zvonko in Ivanka (2015): 
  Etnofilm Festival Rovinj (HR, 2016) – POSEBNA OMEMBA, Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2016), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2016), Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2017), Sguardi sui territori: Antropologia visuale ed ecomusei – Gemona del Friuli (IT, 2017).
 • MLADA NADA (2016): 
  Grossmanov festival fantastičnega filma in vina Ljutomer (SI, 2016), DOKUDOC Mednarodni festival dokumentarnega filma Maribor (SI, 2016), Festival neodvisnega filma Ljubljana (SI, 2016), DORF Documentary festival of rock film Vinkovci (CRO, 2017), Jamnarkult Motavun (SI, 2018) – GLAVNA NAGRADA PUBLIKE IN ŽIRIJE.
 • Заграбване на земята / Land Grabbing / Kraja zemlje (2017): 
  Sjón International Film Festival Copenhagen (Denmark, 2018), International conference ORGANIC FARMING IN BULGARIA: MORE INNOVATIONS FOR BETTER RESULTS (Bulgaria, 2018), Sofia Biting Docs (Bulgaria, 2019).
 • Lukomir, moj dom (2018) 
  Dnevi etnografskega filma Ljubljana (SI, 2018), SEFF International Ethnographic Film Festival (CRO, 2018), NAFA Nordic Anthropological Film Association (ROM, 2018), Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (USA, 2018), European Association of Social Anthropologists (Biennial Conference: Staying, Moving, Settling) (SWE, 2018), International festival of ethnological film (SRB, 2018), Kratovo ethnographic film festival (MK, 2018), FGF – Festival gorniškega filma (SI, 2019), World Film Festival (EST, 2019), International Society for Ethnology and Folklore (Track Changes: Reflecting on a Transforming World) (ES, 2019); 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA) (PORT, 2019); ETNOFF (MK, 2019), Kathmandu Mountain Film Festival (NEPAL, 2019), GIEFF (GER, 2020) – NAGRADA MANFREDA KRUGERJA ZA ŠTUDENTSKI FILM; Golden Tree International Documentary Film Festival (Bejing – Paris 2021).
 • Etnologija, antropologija, folkloristika (2018)
 • Tradicionalna reja in vzreja lipicancev (2019)
  ETNOFilm Kaštel (CRO, 2021).
 • Tobačni spomini (2020)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2021); Rising Gardens Film Festival (Asia 2021); SIEF2021: BREAKING THE RULES? POWER, PARTICIPATION, TRANSGRESSION; SEFF Student Ethnographic Film Festival (CRO, 2021) – TRETJE MESTO; 8th International Degrowth Conference (NL, 2021) – “Feminist and Decolonial Naturecultures”; Cinema and You International Film Festival (UKR, 2021) – NOMINACIJA Študentski dokumentarni film; Kratovo Ethnographic Film Festival (MK, 2021); International festival of ethnological film Belgrade (SRB, 2021); ETNOFF Skopje (MK, 2021); Vizantrop engaged ethnographic film festival (SRB, 2021) Serbia; Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (US, 2021); IUAES 2021 Yucatan Congress: INDIGENOUS AND ETHNOGRAPHIC FILM EXHIBITION (Mexico, 2021); The International Ethnographic Film Festival of Quebec (Canada, 2022); Festival neodvisnega filma (SI, 2022); Festival neodvisnega filma (SI, 2022); KIEFF – Korea International Ethnographic Film Festival (2022); ETNOFILM ČADCA (Slovakia, 2022) – NAGRADA ETNOLOG IZZA KAMERE.
 • Tradicije reje lipicancev (2020)
  Večnacionalni UNESCO nominacijski film.

Manca Filak and Žiga Gorišek are active in the field of visual anthropology since 2011. They both finished postgraduate study of Ethnology and cultural anthropology at the University of Ljubljana, Slovenia. Their films were screened at various ethnographic and documentary film festivals around Europe. Their work is presented under the name ETHNOCINEMA PRODUCTION.

Manca Filak is an ethnologist and cultural anthropologist. Her first ethnographic film I Will Carry You to the Sea Side (2012) received the international film award Silver Horseshoe (Asterfest, Macedonia). She is one of the organizers of the Days of Ethnographic Film festival and a lecturer at the Summer School of Visual Ethnography.

Žiga Gorišek is an ethnologist and cultural anthropologist, photographer and filmmaker. His passion for mountains and high mountain cultures prompted him to devote his time as a student to studying and documenting transhumant pastoralism.

Filmography, screenings and awards:

 • Wind of change: What do you think about life in Ilirska Bistrica (Slovenia) 1996–2011? (2011)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2012), Jamnarkult Motavun (SI, 2012).
 • I will carry you to the sea side (2012): 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2013), Asterfest International Film Festival Strumica (MK, 2013) – SECOND PRIZE SILVER horseshoe
  part of permanent exhibition I, we and others: Images of my world in Slovene Ethnographic museum (Ljubljana).
 • Captain and His Friday (2013): 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2014), Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2014), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2013).
 • Zvonko and Ivanka (2015): 
  Etnofilm Festival Rovinj (HR, 2016) – SPECIAL MENTION, Festival of Ethnological Film Belgrade (SRB, 2016), Etnographic Film Festival Kratovo (MK, 2016), Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2017), Sguardi sui territori: Antropologia visuale ed ecomusei – Gemona del Friuli (IT, 2017).
 • MLADA NADA / Young Hopefuls (2016): 
  Grossman Fantastic Film and Wine Festival Ljutomer (SI, 2016), DOKUDOC International Documentary Film Festival Maribor (SI, 2016), Festival of independent film Ljubljana (SI, 2016), DORF Documentary festival of rock film Vinkovci (CRO, 2017), Jamnarkult Motavun (SI, 2018) – MAIN JURY & AUDIENCE AWARD.
 • Заграбване на земята / Land Grabbing (2017): 
  Sjón International Film Festival Copenhagen (Denmark, 2018),  International conference ORGANIC FARMING IN BULGARIA: MORE INNOVATIONS FOR BETTER RESULTS (Bulgaria, 2018), Sofia Biting Docs (Bulgaria, 2019).
 • Lukomir, my home (2018) 
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2018), SEFF International Ethnographic Film Festival (CRO, 2018), NAFA Nordic Anthropological Film Association (ROM, 2018), Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (USA, 2018), European Association of Social Anthropologists (Biennial Conference: Staying, Moving, Settling) (SWE, 2018), International festival of ethnological film (SRB, 2018), Kratovo ethnographic film festival (MK, 2018), FGF – Festival gorniškega filma (SI, 2019), World Film Festival (EST, 2019), International Society for Ethnology and Folklore (Track Changes: Reflecting on a Transforming World) (ES, 2019); 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA) (PORT, 2019); ETNOFF (MK, 2019), Kathmandu Mountain Film Festival (NEPAL, 2019), GIEFF (GER, 2020) – MANFRED KRUGER STUDENT AWARD; Golden Tree International Documentary Film Festival (Bejing – Paris 2021).
 • Ethnology, anthropology, folkloristics (2018)
 • Traditional breeding and raising of Lipizzan horses (2019)
  ETNOFilm Kaštel (CRO, 2021).
 • Tobacco memories (2020)
  Days of Ethnographic Film Ljubljana (SI, 2021); Rising Gardens Film Festival (Asia 2021); SIEF2021: BREAKING THE RULES? POWER, PARTICIPATION, TRANSGRESSION; SEFF Student Ethnographic Film Festival (CRO, 2021) – THIRD PLACE; 8th International Degrowth Conference (NL, 2021) – “Feminist and Decolonial Naturecultures”; Cinema and You International Film Festival (UKR, 2021) – NOMINATION Documentary Film Students; Kratovo Ethnographic Film Festival (MK, 2021); International festival of ethnological film Belgrade (SRB, 2021); ETNOFF Skopje (MK, 2021); Vizantrop engaged ethnographic film festival (SRB, 2021) Serbia; Society for Visual Anthropology Film and Media Festival (US, 2021); IUAES 2021 Yucatan Congress: INDIGENOUS AND ETHNOGRAPHIC FILM EXHIBITION (Mexico, 2021); The International Ethnographic Film Festival of Quebec (Canada, 2022); Festival neodvisnega filma (SI, 2022); Festival neodvisnega filma (SI, 2022); KIEFF – Korea International Ethnographic Film Festival (2022); ETNOFILM ČADCA (Slovakia, 2022) – ETHNOLOGIST BEHIND THE CAMERA AWARD.
 • Lipizzan Horse Breeding Traditions (2020)
  Multinational nomination film for UNESCO.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: