Izdelava belokranjskih pisanic / Making Bela krajina Easter decorated eggs

Belokranjske pisanice v batik tehniki so bile v preteklosti povezane z velikonočnimi šegami, danes pa so predvsem izdelek domače obrti. Nada Cvitkovič, nosilka domače obrti Cvitkovič, v filmu prikaže postopek izdelave pisanic od izpihanja vsebine jajca, pisanja in barvanja pisanic, vse do končnega izdelka. Med delom opiše postopke in razloži, kako je obrt prevzela od tašče. Film z angleškimi podnapisi spremlja enoto z enakim imenom v Registru nesnovne kulturne dediščine.

Adlešiči, 2018,
Snemanje in montaža Manca Filak,
produkcija Slovenski etnografski muzej,
Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine,
9,5 minut.

Comments are closed.