MAKEDONSKA KULTURNA DEDIŠČNA KOT PREDMET POLITIČNE MANIPULACIJE SKOZI PRIZMO ARHITEKTURNO-POLITIČNEGA PROJEKTA SKOPJE 2014

Prispevek se ukvarja z makedonsko prestolnico Skopje in trenutnimi spremembami v mestu, ki so posledica arhitekturno-političnega projekta Skopje 2014. Ta je vse od začetka leta 2010 zaradi velikosti in kontroverznosti močno spremenil izgled mesta ter odnos do kulturne dediščine prebivalcev Skopja in Makedonije. V prispevku skušam analizirati razvoj mesta skozi različna zgodovinska obdobja, ki je pripeljal do današnjega stanja; s poudarkom na modernističnem projektu po skopskem potresu leta 1963 in obdobju projekta Skopje 2014. Oba projekta sta primer odnosa politike in države do reguliranja kulturne dediščine in s tem (po)ustvarjanja nacionalne identitete.

The article addresses the capital of Macedonia, Skopje, and the current changes in the town resulting from the Skopje 2014 political architecture project. Because of its grand dimensions and controversial nature, the project has changed the appearance of the town, as well as the attitude of the inhabitants of Skopje and Macedonia to the cultural heritage since the beginning of 2010. The article analyses the development of the town in different historical periods leading to the present condition; the emphasis is on the modernist project following the Skopje earthquake of 1963, and the period of the Skopje 2014 project. Both projects are examples of the attitude of politics and the government to regulating the cultural heritage and, consequently, (re)creating the national identity.

Kolaž novosti projekta SK14. Prva slika: arheološki muzej na katerega se projecira
makedonska zastava. Druga slika: del spomenika oz. fontane Filipa II. Makedonskega,
usmerjena proti križu na planini Vodno, iz desne spomenik Sv. Cirila in Metoda. Tretja slika: del fontane in spomenika Vojščak na konju (Aleksander Veliki) na ploščadi Makedonija. Skopje, Manca Filak, 2014.

Comments are closed.