POGOVORI Z RAZISKOVALCI 2. DEL / CONVERSATIONS WITH RESEARCHERS 2. PART

V okviru Evropske noči raziskovalcev je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani nastala nova serija pogovorov z raziskovalci.

Etnologija Slovenije: Janez Bogataj in Mateja Habinc

Zasl. prof.dr. Janez Bogataj in izr.prof.dr. Mateja Habinc pojasnita, kako se je razvijalo področje Etnologije Slovenije. Obsega paleto raznolikih tem iz kulturne dediščine, navad, šeg in ritualov ter sodobnih načinov življenja v Sloveniji in omogoča njihovo interpretacijo. Študij priskrbi potrebne metodološke pristope, zgodovinsko in primerjalno perspektivo ter odkriva vedno nove teme. Etnologija Slovenije je predstavitveni film iz serije Področja Etnologije.

Etnologija Balkana: Božidar Jezernik in Alenka Bartulović

Prof.dr. Božidar Jezernik in doc.dr. Alenka Bartulović pojasnita, kako je razvoj etnologije Balkana povezan s skupno zgodovino in konstrukcijami Balkana in kako se je razvijalo področje Etnologije Balkana ter zanimanje zanj. Etnologija Balkana je predstavitveni film iz serije Področja etnologije.

Etnološka muzeologija: Jože Hudales

Izr.prof.Jože Hudales pojasni razvoj etnološke muzeologije v smeri predstavitev, ki so namenjene obiskovalcem in vlogo institucij, posebno Slovenskega etnografskega muzeja, pri tem. Omeni razstave nastale v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na vajah s študenti, nazadnje opozori tudi na predstavljanje sporne dediščine. Etnološka muzeologija je predstavitveni film iz serije Področja etnologije.

Etnološko konservatorstvo, kultura stavbarstva in bivanja: Vito Hazler

Izr. prof. dr. Vito Hazler razloži pomen sodobnega etnološkega konservatorstva pri skrbi za stavbno dediščino v povezavi s poznavanjem različnih oblik bivališč in načinov bivanja različnih družbenih slojev, ki so se spreminjala v času in prostoru. Pri tem izpostavi tudi pomen nesnovne dediščine in prenosa znanj. Etnološko konservatorstvo, kultura stavbarstva in bivanja je predstavitveni film iz serije Področja Etnologije.

Comments are closed.