Pogovori z raziskovalci / Conversations with researchers

Borut Telban, Papua Nova Gvineja, 2008. Foto Daniela Vávrová.

Kratki pogovori z etnologi, antropologi in folkloristi:

Kamera, montaža, scenarij, režija: Manca Filak; AVL, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU.
Svetovanje: Jaka Repič, Sarah Lunaček, Oddelek za Etnologijo in kulturno antropologijo.

Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 818237.
//
This European Researchers Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818237.

Comments are closed.